Dette trur lokale næringslivsfolk om livet etter krisa

Det internasjonale pengefondet (IMF) har kalla koronakrisa «The great lockdown», og samanliknar situasjonen i dag med den store depresjonen på 1930-talet. Korleis ser samfunnet ut når dette ein dag er over, og korleis blir arbeidslivet for deg og meg?