75-års Frigjeringsjubileum


Ein etter ein stod soldatane fram,

Peder Lunde, Sigvald Eik og alle dei hine.

Dei slost harde kampar med brask og bram,

men endeleg var dei kvitt si pine.


Eg tenkjer på alle som gjorde si plikt,

både av redsel og frykt, men mest av trong.

Me heidrar våre krigsheltar i tale og dikt,

og vonleg dei høyrer vår takkesong.

Knut Førland

Reserveoffiser