«Dei svakaste av oss, dei gamle og sjuke, får nettopp ikkje den maten dei to lesarbrevskrivarane let vel over»

Av