Optimisten Frivilligsentral vart skipa 21. januar 2010, med det føremålet å organisera det frivillige arbeidet rundt Halsnøytunet og for eldre i Halsnøysona. Utkøyring av mat er ei av oppgåvene deira. Kvinnheringen blei med på ein køyretur – sjå video!