Vegtrafikksentralen vest melde kvart på seks måndag ettermiddag at fylkesveg 500 var stengd like vest for Sundal etter ras.

18:05 skriv dei på Twitter at vegen er open igjen med manuell dirigering av trafikken, dette på grunn av vegarbeid på staden.

nettstaden står det at det kan vera ventetid på opptil 45 minutt.