Drog inn ulovleg settegarn: – Minner om reglane

Statens naturoppsyn drog i helga inn eit ulovleg settegarn ved Ølve, og kontrollerte fleire som dorga i Hardangerfjorden. No vil dei minna alle om reglane.