– Eg blir ikkje overraska viss vi får lokale smitteutbrot som følgje av julefeiringa