«Eg har ei løysing på dette hytteproblemet, som styresmaktene skal få gratis»

Av