Frå den eine til den andre

Av

Sjå oversikt over kjøp/sal og overdragingar av eigedomar i Kvinnherad i mars.