Frå den eine til den andre

Av

Sjå kven som har kjøpt og selt eigedom!