Ingebjørg (33) sikra seg draumehuset midt i Skålagato

For ein månad sidan blei «Gamleposten» i Skålagato lagt ut for sal. Prisframlegget var på 2,2 millionar, men rosendelingen Ingebjørg Eik (33) sikra seg eigedomen til 1,75 millionar.