Eilif (53) og Jan Gunnar Sjo (81) vil tilby turar på sjøen

For tre år sidan flytta Eilif Sjo (53) heim til Halsnøy etter mange år nordpå. No vil han og faren tilby turar på sjøen for mindre grupper gjennom foreininga Sjos Cruiselag.