– Viss du ikkje har gjennomfakturering, altså at du betaler nettleige direkte til nettleigeselskapet, så skal vi utbetale det overstigande støttebeløpet utover nettleiga til kontoen til kunden. Utfordringa er å ha det korrekte kontonummeret til kundane å betale til, seier kundesjef Espen Lundberg Pedersen i Glitre Energi Nett til NRK.

Fire av fem hushald får nettleige- og straumrekning på same fakturaen, og dermed blir heile støttebeløpet frå regjeringa trekt frå fakturaen.

Ein halv million hushald får i staden to fakturaer – ein for nettleiga og ein for straumen. Fordi straumstøtta er større enn nettleiga for desember, vil mange få eit beløp til gode. Det skal nettselskapet betale ut til kunden.

Pedersen seier at selskapet ikkje har kontonummeret til alle kundane, eller at dei har feil kontonummer. Han opplyser at dei har sendt ut ein e-post til alle dei kundane som ikkje har gjennomfakturering, og bede dei registrere rett kontonummer.

Tilgodebeløpet blir ikkje borte for kunden, men blir trekt frå fakturaen neste månad, opplyser nettselskapa.

(©NPK)