– Eit anna spørsmål er om kommunen bør vera svært aktiv i Rosendal, når ein er passiv til strategiske kjøp andre stader i kommunen

Ove Lemicka (Frp) reagerer på det strategiske bustad-/tomtekjøpet i Rosendal nyleg, og stiller spørsmål ved om kommunen bør bruka skattebetalarane sine pengar til å driva prisen opp. Han vil ha huset ut på marknaden igjen.