Eksamenar blir avlyste i grunnskulen og på vidaregåande

Av

Koronautbrotet gjer at regjeringa vel å avlyse skriftleg eksamen for elevane i vidaregåande skule og alle eksamenar i grunnskulen denne våren.