Førland etterlyser handling: – Lite og ingenting har skjedd

Knut Førland i MDG er ikkje villig til å venta stort lenger på utgreiinga av fullt kjøken på alle sjukeheimane.