Eldrerådet ønskjer større stilling for kreftsjukepleiar

I brev til kommunestyret og kommunedirektøren ber eldrerådet om at kommunen aukar stillingsprosenten for kreftsjukepleiar, helst til 100 prosent.