Skal hjelpa andre

F.v. Noah Landa Fredriksen, Aleksander Romslo, Håkon Raudstein, Marius Ommer Bjelland, Casper Ersland, Miriam Eide, Erika Paulona Nylund Nygård, Thea Madeleine Brekke, Grete Camilla Solheim, Sol Vilde Aarsrud Sveingard, Cecilie Alver Sjo, Tiril S. Matre og Katrine Sætre Teigen. Tre elevar var borte denne dagen og ikkje med på bildet: Karoline Bøthun Johannesen, Karoline Tysse Mjelde og Elling Andreas Røen.

F.v. Noah Landa Fredriksen, Aleksander Romslo, Håkon Raudstein, Marius Ommer Bjelland, Casper Ersland, Miriam Eide, Erika Paulona Nylund Nygård, Thea Madeleine Brekke, Grete Camilla Solheim, Sol Vilde Aarsrud Sveingard, Cecilie Alver Sjo, Tiril S. Matre og Katrine Sætre Teigen. Tre elevar var borte denne dagen og ikkje med på bildet: Karoline Bøthun Johannesen, Karoline Tysse Mjelde og Elling Andreas Røen.

Artikkelen er over 3 år gammel

Ei gruppe 8. og 9.-klassingar ved Øyatun skule skal det komande året gjera ein innsats for å hjelpa andre.

DEL

I år har dei 16 elevane eit heilt nytt valfag ved Øyatun som heiter innsats for andre. Og dei som skal og kan få hjelp kan vera i alderen frå 0–100 år. Det er ingen grenser for kva elevane eigentleg kan hjelpa med.

Vi vitjar valfaggjengen ein dag dei held på å planleggja kva dei skal gjera. No aller først handlar det om å få ut informasjon til folk, slik at dei kan få vita at det finst hjelp der ute. Plakatar, facebook, brosjyrar og lokalavisa skal kvar på sin måte vera med å få fram bodskapen. På facebook-sida innsats for andre ved Øyatun skule kan folk skriva kva dei eventuelt kan ha behov for å få hjelp til.

Den hyggjelege gjengen er svært ivrige når dei fortel kva dei kan gjera og kven dei kan hjelpa. Det kan vera eldre på aldersheimen, ungar i barnehagane, eller det kan vera flyktningar.

Kva dei kan hjelpa med er heller ikkje avgjort, men nokre tankar har dei gjort seg.

Det kan vera alt frå å laga mat, lakka neglar, hagearbeid, anna førefallande arbeid, vera ein samtalepartnar, eigentleg nesten kva som helst.

Og ikkje minst: Dette kostar ingenting – det er frivillig arbeid frå ung-dommane, og dei som får hjelp treng ikkje betala så mykje som ei krone.

No er dei i planleggingsfasen, men det nærmar seg å setja ideane ut i realitet, og det gler ungdommane seg til.

– Eg gler meg spesielt til å sjå glade ansikt på folk, seier Marius Bjelland

– For meg blir det stas å bli kjent med nye folk, seier Thea Brekke.

– Å gje noko tilbake til samfunnet, slår Sol Vilde Sveingard fast.

På rad og rekke nemner elevane gode grunnar for kvifor dei skal hjelpa og bidra med noko i samfunnet.

Hjelpa kan dei gje både i skuletida eller på ettermiddagstid. Det dei eventuelt gjer på fritida får dei seinare tilbake med at skuledagen vert flytta, slik at dei kan avspasera nokre timar.

– No håpar vi berre at folk gjev oss beskjed og kontaktar oss, slik at vi kan koma i gang å hjelpa, kjem det unisont frå heile gjengen.

Artikkeltags