Det nærmer seg kommunevalget og aldri har det vel vært tydeligere at nå må velgerne være bevisste på hvilke valg de tar.

Det har blåst en blå-lilla bølge over landet de siste årene. Stinn av gryn og med Tesla i garasjen glemmer arbeideren hvor han kommer fra og hvilke verdier som gjør at vi har så god velstand blant «ålmenta» her i landet.

Denne velstanden vil ikke bestå om forskjellene som forfordeler til de rike fortsetter. Vi ser allerede nå en økende forskjellsbehandling ved privatisering og skattelette til de rikeste.

Vi står på skuldrene av en streikende og kjempende arbeiderklasse som har gitt oss goder som åtte timers arbeidsdag, gode lønns- og arbeidsvilkår og sosiale rettigheter. Vi skal ikke lenger enn et par generasjoner tilbake før vi hadde et sterkt klassedelt samfunn, med arbeideren som gikk kjøkkenveien uten rettigheter, og en overklasse som koste seg med både loff og kaker. Tro ikke at dette ikke kan skje igjen. En Tesla i garasjen gjør deg ikke til en del av samfunnseliten, den eksister den dag i dag, og vil alltid overleve om ikke vi vanlige folk skal stemme den frem.

Endringene skjer i det små og begynner på bakkeplanet, her hvor du og jeg holder til. Kommunevalget er først instans og det er rett og rimelig at flertallet skal ha mest makt, og fremdeles er det oss, arbeiderklassen.

Irene Nielsen-Sjo

Kvinnherad Arbeiderparti