Erlend Nymark Jensen (26) fekk legejobben ved Husnes Helsesenter