Erslandsparken snart ute på anbod

Om alt går etter planen kan byggjestart vera like rundt hjørnet.