(Bergensavisen): De kom sent, men godt, Tert­nes-spil­ler­ne da de slo Fredrikstad 37–28 i den før­s­te kvart­fi­na­len, som spil­les best av tre. Vin­ner de bor­te­kam­pen på fredag, er laget klar for se­mi­fi­na­len. Og det me­ner både tre­ne­ren og spil­ler­ne at de bør.

– Vi er et bedre lag enn dem, og det skal være plan­ke­kjø­ring i plan­ke­by­en på fredag, me­ner Kjers­tin Boge Solås.

Fy­sikk mot kløkt

Fle­re und­ret seg da Tert­nes valg­te Fredrikstad som kvart­fi­na­le­mot­stan­der, i ste­det for Molde. Roms­da­lin­ge­ne lå len­ger ned på ta­bel­len enn øst­fol­din­ge­ne.

– Det var et valg spil­ler­ne tok, som jeg er enig med dem i. Fredrikstad har en tak­tikk, som de er vel­dig gode på. Vi vet hva de kom­mer med, og det gjør vi ikke med Molde. De har fle­re ting å spille på, sier Tert­nes-tre­ner Tore Johannessen.

Tak­tik­ken han snak­ker om, for å for­kla­re det litt en­kelt, er en enorm fy­sikk i an­gre­pet til Fredrikstad. Plut­se­lig smel­ler det. På to trekk. All­tid i mid­ten. Da må man være skrudd på. Det var ikke Tert­nes i be­gyn­nel­sen.

Fredrikstad fikk her­je med Tert­nes-for­sva­ret i 1. om­gang. Johannessens lag star­tet i et 5-1-for­svar, som fun­ger­te mot øst­fol­din­ge­ne sist. Ut­over i om­gan­gen var han tvun­get til å leg­ge om til et flatt 6-0-for­svar. Det ble rett og slett for lite mot­stand i for­sva­ret hans til å hind­re mot­stan­de­ren fra å kom­me seg gjen­nom i mid­ten.

Utro­lig nok klar­te Tert­nes å kom­me seg til pau­se med 15–15.

– Vi var for­ban­net over vårt eget for­svars­spill, men det var også en let­tel­se at vi fak­tisk klar­te å gå til pau­se med uav­gjort, for­tel­ler Boge Solås.

Av­gjor­de i 2. om­gang

Ut til 2. om­gang kom et Tert­nes-lag som i star­ten av de siste 30 mi­nut­te­ne job­bet i for­svar som et lag. I lø­pet av de fem før­s­te mi­nut­te­ne gikk de opp i en 19-15-le­del­se.

På Fredrikstad-ben­ken for­søk­te man å ret­te opp i pro­ble­me­ne med to ras­ke ti­me­ou­ter, men til in­gen nyt­te. Tert­nes ras­te ifra i den­ne pe­ri­oden.

Da sei­e­ren et­ter alle so­le­mer­ker var sik­ret, glapp det igjen i for­svars­spil­let. Sam­ar­bei­det fun­ger­te ikke like bra, men det ble en kom­for­ta­bel sei­er.

Sluttspillets kvartfinaler spilles best av tre. Dermed kan Tertnes ta seg til semifinalen med seier i fredagens bortekamp mot Fredrikstad. Hvis de ikke vinner, møtes lagene igjen i Bergen på søndag.

KAMPFAKTA

Tert­nes – Fredrikstad 37–28 (15–15)

Slutt­spill eli­te­se­ri­en kvin­ner, kvart­fi­na­le. Hau­ke­lands­hal­len. 479 til­sku­e­re. Dom­me­re: Tom Larsen og Jo Are Johannessen.

Tert­nes: Ma­rie Davidsen, Jo­se­fi­ne Lien – Bo­dil Sørheim 6, Kjers­tin Boge Solås 5, Vil­de Johansen 5, Her­mi­ne Au­berg 4, Julie Ly­gren 3, Ka­ro­li­ne Fan­toft 3 (3 str.), Thea Stan­kie­wicz 2, Tina Ab­du­la 2, Ka­ta­ri­na Be­rens 2, Rik­ke Øy­er­hamn 2, Ma­de­lei­ne Hil­by 1, Mina Mjæ­rum 1, Be­ne­dic­te Nes­dal 1, Kris­tin Nørstebø.

Topp­sco­rer Fredrikstad: Fri­da Christiansen 6.

Ut­vis­nin­ger: Tert­nes: 4 x 2 min. Fredrikstad: 1 x 2 min.

Denne saka er henta frå BA.