Etter seks veker med stengd skule gler denne gjengen seg til å ta imot skuleelevar igjen

Måndag skal 1.–4. klasse tilbake på den fysiske skulebenken. Lærarane ved Undarheim skule har brukt dei siste dagane til intensiv førebuing.