Etterforskar alvorleg valdshending i skuletid – video delt i sosiale medium