Området rundt Baroniet Rosendal fekk verkeleg kjenna naturkreftene under stormen i slutten av september. No har dei fått naturskadeerstatning.

Landbruksdirektoratet innvilga denne månaden ei erstatning på 93.630 til Baroniet Rosendal for å dekkja ein del av utgiftene etter oppryddinga av tre i parkanlegget etter den kraftige stormen som råka Rosendal 19. september 2018.