– Vi ser at tiltakene vi gjør for å ta ut den rømte laksen faktisk fungerer, sier Roar Paulsen til NRK.

Han er styreleder i Oppdrettsnæringens sammenslutning for utfisking av rømt oppdrettsfisk (OURO), som er satt ned av Fiskeridepartementet.

Ifølge OURO er det nå nesten ikke oppdrettsfisk i tre av fire norske elver, til tross for at flere laks rømmer fra norske oppdrettsanlegg.

Styreleder Sven-Helge Pedersen i Hardangerfjorden Villakslag er ikke enig. Han mener at sammenslutningen bare ser på fiskens utseende, mens de ser på skjellprøver og gener.

Villakslaget samler villaksstammer i en genbank med levende fisk. I løpet av de siste årene har de testet mange laks. Ifølge dem strøk omtrent halvparten av laksen på genprøvene.

(©NTB)