Bakteriar gjer at vassverket har sendt ut kokevarsel til innbyggjarane

Det er jamleg dårleg vasskvalitet på vatnet frå Fatland Vassverk. Denne sommaren gjer kolibakteriar at innbyggjarane må koka vatnet. No hentar dei også reint vatn frå Sæbøvik.