— Internett kan vera eit fantastisk reiskap om vi brukar det godt. Men svært farleg om vi ikkje passar litt på, seier Oddvar Eikenes.

Han jobbar til dagleg som IKT-rådgjevar for skule og oppvekst i kommunen.Den tidlegare læraren og rektoren har i tillegg til teknisk innsikt, ei god pedagogisk forståing av barn og nettbruk. Han påpeiker at det er svært viktig at foreldre forstår kva som skjer i barn si sosiale medieverd.

— Eg vil mellom anna visa foreldre litt om kva ulike nettstadar og appar som er populære blant barn, og gi foreldre litt verktøy til korleis følgja opp barna i høve til nettbruken deira.

Møtet blir i auditoriet på Husnes ungdomsskule, og alle er velkomne.