No feiar kommunen for eiga dør med eigen feiar

Sidan midten av oktober gjekk kommunen tilbake til ordninga med å ha eigen feiar. Alf Steinsvik (55) er no ei viktig brikke i Kvinnherad brann og redning.