8. februar 2019 arrangerte Husnes Kjemiske Fagforening, avd. 172 i Industri Energi, sin årlege jubilantfest for dei som oppnådde 25 og 40 års samanhengande medlemskap i LO i løpet av 2018. Styret i Husnes Kjemiske Fagforening gratulerer jubilantane.