Fekk lovnad om inntil 7,6 mill. til opprusting av tømmerkaien på Børneset

Landbruksdirektoratet vedtok nyleg å finansiera 80 prosent av opprustingskostnadane for tømmerkaien på Børneset, avgrensa oppover til 7,6 millionar kroner.