Felleskjøpet vil etablera seg på Seimsfoss

Felleskjøpet i Dimmelsvik har ei stund hatt planar om å bygga ny butikk i Kvinnherad. Forsøket på å bygga ny butikk i Rosendal sentrum stranda som kjent for ei tid sidan, men no har Felleskjøpet funne ny tomt på Seimsfoss.