Fekk ingen respons frå ferjeselskapet då han påpeikte «namnefeilen»

Lokale stadnamntradisjonar ser ut til å bety fint lite når Boreal Sjø set namn på dei nye ferjene sine.