Språkrådet likar ikkje «Matrefjord»

Språkrådet synest Fylkeskommunen godt kunne stilla krav til ferjenamn.