«Ferja må gå når det er behov, ikkje når det passar Skyss!»

Av