Eit steg nærare nytt ferjestø på Skjelnesodden, men realiseringa ligg eit stykke fram i tid

Forprosjektet for nytt ferjestø på Skjelnesodden på Varaldsøy er snart ferdig.