Usikker framtid for Festidalen

Artikkelen er over 2 år gammel

For låge publikumstal, nedgong i sponsorinntekter og vanskar med å få tak i frivillige gjer at Festidalenstyret må vurdera om det er grunnlag for vidare drift.