Vi filmar Festitaren direkte frå båthamna i Uskedalen laurdag, der fem par skal kjempa mot kvarandre om å bli "Årets Kongekrabbar 2018".