Den utbreidde immuniteten i befolkninga etter smitte og vaksinasjon vil bidra til at sjukdommen jamt over blir mindre farleg, trur FHI.

Covid-19 vil likevel gi mange sjukehusinnleggingar i fleire år framover, skriv Aftenposten.

– Dei eldre vil nok trenge oppfriskingsdosar minst årleg, skriv fagdirektør Preben Aavitsland i FHI i ein e-post til avisa.

Ekspertane reknar med at den eldre delen av befolkninga vil vere særleg utsette for covid-19 i lang tid framover.

– Vi reknar med at covid-19 vil etablere seg som ei viktig dødsårsak blant svært gamle og blant skrøpelege, særleg på sjukeheimane, slik influensa og andre luftvegsinfeksjonar alltid har vore det, skriv Aavitsland.

Fjoråret har vore det mest dødelege året til koronapandemien i Noreg etter at heile 3.431 personar døydde med covid-19 i 2022. Det svarer til 70 prosent av alle som har døydd med covid-19-infeksjon sidan det første dødsfallet i mars 2020.

Dei aller fleste av dei som døydde, var i 80- og 90-åra. Opp mot to tredelar var sjukeheimspasientar.

(©NPK)