Kaien, det bankande hjarta

Artikkelen er over 4 år gammel

I dagens episode deler ferjeentusiast Harald Sætre historiar om båttrafikken si historie på Sunde. Frå dei store dampskipa på 1870-talet til katamaranane på 1970-talet. Sunde har hatt to ulike ferjekaiar, begge desse er i dag historie. Rutetidene var lenge den tunge, regelmessige pulsen som pumpa folk inn og ut av sentum. Kva hadde ferjene og båtane å seia for Sunde, for folkelivet og kvardagen? Og kva hadde tapet av ferjekaien å seia for bygda?