Finansministeren: – Om kompensasjonsordninga ikkje treffer, vil vi gjera justeringar

Vi har spurd finansminister Jan Tore Sanner (H) om han meiner kompensasjonsordninga for bedrifter råka av korona-krisa treffer godt nok.