Kvinnheringen fekk inn til saman 14 søknadar om støtte, og har fordelt pengane slik:

• Kvinnherad Motorsportklubb: 35.000 til innkjøp av kross-sykkel og verneutstyr for utlån.

• Turstiar Storemyr-Toftåsen: 15.000 til rydding av turstiar, leikeapparat og gapahuk.

• Matre bygdelag: 30.000 til robåt til Dranesparken.

• Løkjelsøy, Kolsøy og Valøy venelag: 70.000 til leikeapparat og tilkomst på Løkjelsøy.

Til saman blir desse summane 150.000 kroner.

Juryleiar og redaktør i Kvinnheringen, Mona Grønningen, fortel om mange gode kandidatar:

– Det var ein vanskeleg jobb for juryen, fordi vi fekk så mange og gode søknadar. Dette er eit teikn på at det skjer utruleg mykje positivt i kommunen vår! Vi skulle gjerne gitt støtte til alle, men har prøvd å fordela summen vi hadde til rådvelde på ein god måte.

Med tildelinga håpar avisa at dei som har fått pengar klarer å realisera prosjekta sine og skapa den aktiviteten dei ønskjer, legg Grønningen til.

Kvinnheringen sin jury bestod òg av journalist Gina Eriksen Albrethson, marknadskonsulent Ingvild Revne og kommunedirektør Ragnhild Bjerkvik. Utdelinga skjer i samarbeid med Sparebankstiftelsen DNB, som for fire år sidan kjøpte Amedia og oppretta Amediastiftelsen for å sikra eigarskapen av konsernet med over 70 lokalaviser. Kjøpet vart finansiert gjennom eit lån frå Sparebankstiftelsen DNB.

Amedia sine gode resultat har gitt Amediastiftelsen sjansen til å betala ned delar av lånet, og som følgje av dette har Sparebankstiftelsen DNB stilt 25 millionar kroner til disposisjon for prosjekt som skal styrka lokalsamfunna.