Fiskehandlar Åge Sørensen opnar sjømatrestaurant i Rosendal

Frå påsken av kan fastbuande og tilreisande gå på sjømatrestaurant i Rosendal.