Fjelberg Kraftlag: Overveldande fleirtal for å selja Haugaland Kraft-aksjane

Som venta vart den ekstraordinære generalforsamlinga i Fjelberg Kraftlag AS tysdag rein plankekøyring.