Snart er dei aksjonærar i eit velståande aksjeselskap

Medlemane i Fjelberg Kraftlag er på veg til å bli aksjonærar i eit nytt aksjeselskap. Vi har sett litt nærare på korleis dette heng saman og kva det inneber.