Myrvold kritiserer saksgangen

– Saka burde vore lagt fram for politikarane på eit langt tidlegare tidspunkt. Særleg punktet om at Kvinnherad kommune er forskjellsbehandla.