Full tillit til styret

– Utspelet frå Kviteberg kom seint og plutseleg. Slikt skapar unødig uro.