Fjelberg Kraftlag: Stiftingstilsynet seier nei

Lotteri- og stiftelsestilsynet har avslått søknaden frå Fjelberg Kraftlag om å omdanna selskapet frå samvirke til aksjeselskap.