Roleg årsmøte i Fjelberg Kraftlag

Styret fekk ny tillit og held fram med arbeidet fram mot fusjon med Haugaland Kraft.