– Styret har handla lovstridig

Per Ove Kviteberg er ikkje nådig i kritikken mot styret og styreleiaren i Fjelberg Kraftlag.